சாகித்ய அகாதமி விருது இந்த ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாதமி விருது எனது சஞ்சாரம் நாவலுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வாழ்த்து தெரிவித்த அரசியல் தலைவர்கள். எழுத்தாளர்கள். பத்திரிக்கையாளர்கள். வாசகர்கள் நண்பர்கள். அனைவருக்கும் அன்பும் நன்றியும்

You may also like

காலம் மாறுகிறது
வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது

desanthiri